TRIAD – vi startar kontinuerligt nya program, varav ett för dig som är chef på executivenivå

Just nu genomför vi TRIAD-program 7 och 8. Vi tar emot anmälningar till kommande program.

TRIAD är för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap tillsammans med kollegor från andra branscher. Vi är noga med matchning och har numera två nivåer på programmet. Ditt nuvarande uppdrag och tidigare erfarenhet avgör om du går TRIAD eller TRIAD executive. Ju mer olika branscher och ju mer lika typ av uppdrag desto bättre tycker både vi och våra kunder. Under pandemin har vi också lärt oss att jobba digitalt i grupp vilket ger ytterligare en dimension till programmet.

”Detta har varit mest relevant i programmet” – sagt av tidigare TRIAD-deltagare:

Att i en avslappnad miljö få möjlighet till både träning och teoripass i ett coachande ledarskap.

Att få lätta och enkla verktyg som fungerar i vardagen.

Det har varit nyttigt att lära känna andra chefer som verkar i andra verksamheter, nu är det upp till mig/oss att hålla vid kontakten.

Att få sätta sina drivkrafter och beteendestil i ett sammanhang, mycket lärorikt.

Ni är fantastiska på att få deltagarna att känna sig välkomna, snabbt bli en grupp. Ni är bra på att skapa en positiv och lärande atmosfär. Jag såg verkligen fram emot att få träffas.

Bra med reflektion över eget ledarskap. Bra med att träna coaching och få värdefulla inspel på eget agerande. Också bra med koppling till olika modeller. Nya kontakter – ta del av deras vardag och lära av dem.

 

Läs mer om TRIAD här»