Sagt om BiVi

”Birgitta har förmågan att snabbt sätta sig in i en verksamhets strukturella och relationella utmaningar. Hon skapar det förtroende som krävs för att bidra till positiva förändringsprocesser. För mig har hennes energi och äkta engagemang inneburit ett stort stöd.”

 

Maria Martinsson

Vårdvalschef Primärvård, Region Västmanland (f d VD, Nämndemansgården AB)

”BiVi Consulting har varit en naturlig och självklar samarbetspartner för mig under flera års tid i frågor som har rört rekrytering, utveckling av medarbetare och utveckling av mig själv i mitt ledarskap. Bivi Consulting har en fenomenal förmåga att förstå kundernas behov och att skräddarsy lösningar som ger bevislig effekt. Att anlita BiVi Consulting har inneburit att jag har fått möta engagerade, kunniga, erfarna och trevliga konsulter, och jag har också fått ett värdefullt utökat nätverk på köpet.”

 

Henrik Weimarsson

Ekonomidirektör, Lunds kommun

”Bivi är en oas byggd på tillit. Här får du möjlighet till att utmana dig själv och ditt ledarskap. Genom en nyfiken, kreativ dialog skapar Birgitta förutsättningarna till nödvändiga insikter kring ditt ledarskaps utmaningar.”

 

Josef Johansson 

Förvaltningschef Vård och omsorg Eslöv.

”Birgitta har på ett inspirerande och kunnigt sätt bidragit till att förvaltningsledningen utvecklats både på individ och gruppnivå.”

 

Dan Kjellsson

Förvaltningschef social omsorg Ystad

”En mix av stor kompetens inom organisation och ledarskap samt välfärdsområdet plus energi och förmåga att stimulera till utveckling gör att BIVI kan bidra till förbättringar på många olika sätt i olika typer av verksamheter.”

 

Annika Petersson

Socialdirektör, Lund

”Med Birgittas breda angreppssätt där hon ser till hela individen, kombinerat med den erfarenhet och kompetens hon har lotsar hon på ett empatiskt och tydligt sätt sin klient till förändring. Det ger en märkbar skillnad som jag tydligt ser hos dem som Birgitta har handlett.”

 

Helen Holmström

Verksamhetschef, Region Skåne