Sagt om BiVi

”Birgitta har förmågan att snabbt sätta sig in i en verksamhets strukturella och relationella utmaningar.

Hon skapar det förtroende som krävs för att bidra till positiva förändringsprocesser.

För mig har hennes energi och äkta engagemang inneburit ett stort stöd.”

 

Maria Martinsson

VD Nämndemansgården

“Undertecknad anlitade Birgitta 2017 i samband med att vi såg ett behov av att utveckla förvaltningens ledningsgrupp. Genom externa ögon och ett professionellt förhållningsätt tydliggjorde hon ledningsgruppens inre processer gentemot förvaltningens uppdrag och förväntningar. Detta tydliggörande genomfördes på såväl individuell- som gruppnivå, vilket medförde insikter som var avgörande för det fortsatta arbetet. De insikter och erfarenheter vi fick 2017 har visat på bestående effekt då vi 2020 som ledningsgrupp fortsätter utvecklas utifrån den grund vi då satte. Kan således varmt rekommendera BIVI”.

 

Goran Delic

Förvaltningschef Psykiatri, Region Halland

”Med Birgittas breda angreppssätt där hon ser till hela individen, kombinerat med den erfarenhet och kompetens hon har lotsar hon på ett empatiskt och tydligt sätt sin klient till förändring.

Det ger en märkbar skillnad som jag tydligt ser hos dem som Birgitta har handlett.”

 

Helen Holmström

Verksamhetschef, Region Skåne

BiVi Consulting har varit en naturlig och självklar samarbetspartner för mig under flera års tid i frågor som har rört rekrytering, utveckling av medarbetare och utveckling av mig själv i mitt ledarskap. Bivi Consulting har en fenomenal förmåga att förstå kundernas behov och att skräddarsy lösningar som ger bevislig effekt. Att anlita BiVi Consulting har inneburit att jag har fått möta engagerade, kunniga, erfarna och trevliga konsulter, och jag har också fått ett värdefullt utökat nätverk på köpet.

 

Henrik Weimarsson

Ekonomidirektör, Lunds kommun

Bivi är en oas byggd på tillit. Här får du möjlighet till att utmana dig själv och ditt ledarskap. Genom en nyfiken, kreativ dialog skapar Birgitta förutsättningarna till nödvändiga insikter kring ditt ledarskaps utmaningar.

Josef Johansson 

Förvaltningschef Vård och omsorg Eslöv.

Sagt om TRIAD

Tack Birgitta och Christina för en värdefull kurs. Träffarna med er och de andra deltagarna var både inspirerande och lärorika. Genom givande coaching och tillgång till praktiska verktyg, hjälpte ni oss bland annat att bli aktiva lyssnare och att hitta lösningar för att nå våra mål.

Fridha Hendersson,

Delägare, grafisk formgivare och skribent Didacta AB

BIVI Consulting har sin bas i Malmö men arbetar även i hela södra och mellersta Sverige.

Telefon

+ 46 705 29 30 63

e-mail

birgitta@biviconsulting.se

Adress

BiVi Consulting
Lilla Torg 1
211 34 Malmö