Genom att anlita BiVi får du
tillgång till lång erfarenhet av ledarskap.

Foto: Mats Johnsson

Om BiVi

Om namnet BiVi: Dels är det BiVi Birgitta Viklunds initialer. Dels är det – uttalat på engelska – något annat: ”be we”, alltså vi tillsammans!  Vi arbetar i ett nära och tillitsbaserat partnerskap med våra kunder där tonen vi lägger an är personlig och professionell.

BiVi har sedan 2013 arbetat med ledningsstöd till både privat och offentlig sektor. Genom att arbeta gränsöverskridande mellan olika typer av branscher har BiVi stor erfarenhet av de gemensamma utmaningar som finns i dagens arbetsliv. Med BiVi:s ledord ”lust, enkelhet och långsiktighet” som grund genomför BiVi uppdragen lyhört och nära kunden, och givetvis alltid med fokus på kundnytta och hållbara resultat.

”Birgitta Viklund fångar snabbt sina kunder med sitt engagemang, sin lyhördhet och sitt professionella bemötande. De som anlitar Birgitta får en konsult som generöst bjuder på sig själv och sitt kunnande. Hennes höga energi och närvaro är något som många känner och smittas av. Hennes långa och breda erfarenhet av ledarskap kommer väl till pass i såväl komplexa organisatoriska sammanhang, som i träffsäker rekrytering av chefer och i stöd till chefer, team och ledningsgrupper. Birgitta skapar ett värde som syns, som är hållbart och gör skillnad. Alla skulle ha en Birgitta som en av hennes kunder uttryckte det”.

Sammanfattning gjord via intervjuer med ett urval av BiVi/Birgittas kunder av Progresi AB september 2018.

Teoretisk bas och verktyg

BiVi har lång erfarenhet av ledarskap; både i teori och praktik och en stor verktygslåda att tillgå. Vi använder enkla teoretiska modeller som kan omsättas i vardagen och vi är måna om att vara uppdaterade inom aktuell ledarskapsforskning.  Beroende på kundens behov och situation väljer vi olika analysverktyg i uppdragen. Alla baserade på forskning och evidens.

BiVi är certifierad för följande verktyg:

Analysverktygen Talent Insights, Trimetrix samt EQ från IPU används i individuellt ledningsstöd, karrärplanering, vid grupputveckling och i ledarprogrammet TRIAD

Assesmentverktygen HAS (Hogan assessment system)/Raven samt MAP/Matrigma används i rekryteringsprocesser och vid karriärplanering

Orangino Work – spelverktyg som används bl a för feedbackträning och att stärka framgångsbeteenden i team och ledningsgrupper.

Foto: Mats Johnsson

Birgitta Viklund är grundare till BiVi. Hon är utbildad socionom som har haft ledarpositioner i mer än 25 år. Hon är specialist inom ledarskap på individ-, grupp- och systemnivå.

På Region Skåne har hon arbetat som hälso- och sjukvårdsdirektör och som direktör för demokratiutveckling.

Dessförinnan arbetade Birgitta på Kommunförbundet Skåne med ansvar för 90-talets stora nationella vårdreformer.