Nyfiken på ditt professionella varumärke?

Ju mer du känner dig själv och ju mer din egen bild överensstämmer med omgivningens desto mer genomslag får du i det du gör.

Genom att intervjua ett antal nyckelpersoner för just din verksamhet tar vi fram en kortfattad text om dig som blir både en personlig boost och en trovärdig presentation av dig i olika sammanhang. Du får också som bonus tips på förbättrings- och utvecklingsområden att jobba med.

För mer info. Kontakta birgitta@biviconsulting.se