Mall

Strategiskt ledningsstöd till chefer och ledare i både privat och offentlig verksamhet.

Individuell ledarutveckling – lär känna ditt bästa jag!

Effektiva ledare är människor som förstår hur de själva fungerar och vad som driver dem. Allt vi gör i programmet handlar om att stärka dig i ditt ledarskap, så du blir ditt bästa jag. Då blir du trovärdig och uppnår större genomslag samtidigt som du hushållar med din energi. Det kommunikativa ledarskapet med träning i reflektion och inlyssnande går som en röd tråd i programmet. Likaså kopplingen mellan dig som ledare, verksamheten du leder och organisationen du är en del av. Allt knyts ihop med enkla och evidensbaserade modeller som du sedan kan använda och ha nytta av på hemmaplan i din ledarroll.

Team- och ledningsgruppsutveckling

Effektiva team består av individer som förstår både sitt uppdrag och sina olikheter och som kan använda sig av dem på ett konstruktivt sätt i vardagen. BiVi jobbar med både kortare och längre insatser i team och ledningsgrupper. Alltid individuellt anpassade och med skräddarsydda verktyg och metoder efter en strukturerad process. Vi arbetar både med individens förståelse för sin roll i gruppen och med gruppens förståelse för sitt eget uppdrag.