Ledarutvecklingsprogram: TRIAD

 

Foto: Mats Johnsson

Vill du utveckla din förmåga att agera strategiskt med både hjärta och hjärna
och därmed få ett större genomslag i ditt ledarskap?

Om programmet

Vid sex tillfällen under ett halvår träffas en grupp om tre–fem ledare och tränar kommunikativt ledarskap baserat på ett aktivt lyssnande.

Teori varvas med praktik utifrån en strukturerad metod.

Alla tar med sig egna case, och på så sätt blir utvecklingen kopplad till vardagens utmaningar. I dialog med andra ledare får du nya infallsvinklar och lösningar.

Olikheten från andra branscher tillför en extra dimension med nya perspektiv och ett vidgat nätverk.

För aktuella startdatum för TRIAD, anmälan och mer information kontakta birgitta@biviconsulting.se

Triad ledarskapsprogram

Christina Nordberg Prah och Birgitta Viklund leder TRIAD.

Anmälan till TRIAD

Hösten 2020 startar två nya grupper.
Tid enligt överenskommelse.
För mer information och anmälan: birgitta@biviconsulting.se

Fakta

Lorem ipsum dolor sit amet.
consectetur adipiscing elit.
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam.

BIVI Consulting har sin bas i Malmö men arbetar även i hela södra och mellersta Sverige.

Telefon

+ 46 705 29 30 63

e-mail

birgitta@biviconsulting.se

Adress

BiVi Consulting
Lilla Torg 1
211 34 Malmö