Lär känna ditt bästa jag!

VARFÖR gör du som du gör? HUR uppfattas du av andra? HUR VÄL LYCKAS DU i det du gör?

Du gör en analys i tre delar och vi gör sedan en 2 timmars återkoppling , antingen fysiskt eller digitalt. Resultatet du får med dig är både bekräftelse och nya insikter, en gedigen rapport och inte minst tips på områden du kan jobba vidare med för att få ännu större genomslag i ditt ledarskap.

Läs mer under Individuell ledarutveckling