Stärk ditt ledarskap genom att agera
med både hjärta och hjärna.

Foto: Mats Johnsson

TRIAD för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap tillsammans med kollegor från andra branscher! Där ledarskapet och inte verksamheten du leder står i fokus.

Vill du utveckla din förmåga att agera strategiskt med både hjärta och hjärna och samtidigt få ett vidgat nätverk där du träffar chefskollegor från helt andra branscher än din?

Då är BiVi:s  öppna ledarprogram  TRIAD något för dig! Vid sex tillfällen under ett halvår träffas en grupp med 4-5 chefer/ledare från olika branscher; privat/offentligt/idéburet,  och tränar kommunikativt ledarskap baserat på ett aktivt lyssnande.

TRIAD betyder tretal och detta får du i programmet:

  • Ökad insikt om din personliga ledarstil  och därmed en utveckling av ditt EQ ledarskap
  • Verklighetsbaserat lärande – där din vardags utmaningar varvas med enkla teoretiska modeller
  • Träning i det kommunikativa ledarskapet tillsammans med kollegor från andra branscher

MATCHNING

Vi lägger stor vikt vid matchning av gruppdeltagare och skapar grupper utifrån två nivåer; Triad och Triad Executive. Roll och erfarenhet avgör vilken grupp som är bäst för dig.

ANALYSER

Båda programmen inleds med en analys av den egna ledarstilen avseende drivkrafter och beteendestil med personlig återkoppling. För Triad Executive deltagare ingår också en EQ-analys som grund för fortsatt träning och utveckling av din emotionella intelligens.

PRAKTISK INFO

Plats: Lilla Torg 1 Malmö där vi ses i rymliga Coronasäkrade lokaler. Vid behov kan TRIAD genomföras digitalt. Tid: 6 halvdagar med ca 1 månads mellanrum. Utöver detta inledande personlig analysdel. Vi startar grupper kontinuerligt.

Foto: Mats Johnsson

Programledare Birgitta Viklund, socionom och Christina Nordberg Prah, civilekonom har jobbat med TRIAD sedan 2017 och hittills genomfört 8 program.

INTRESSEANMÄLAN

Jag är intresserad av att veta mer om TRIAD.