Vi ser karriär som en klätterställning
istället för en karriärtrappa

Foto: Mats Johnsson

Executive search och rekryteringsstöd

När rätt person är på rätt plats leder det till stora vinster för såväl företag/organisation som individ.

BiVi har ett stort nätverk och gedigen erfarenhet av rekrytering framförallt inom välfärdssektorn. Beroende på behov åtar sig BiVi hela eller delar av en rekryteringsprocess, allt från executive search till annonsering, urval, test, djupintervjuer och referenstagning.

Exempel på uppdrag

En kund där BiVi under en längre tid jobbat med ledningsstöd gjorde en omorganisation där två nya affärsområdeschefstjänster inrättades. BiVi var ett stöd till VD i hela rekryteringsprocessen, allt från utformande av kravspecifikation, executive search, annonsering, urval, test/djupintervju till referenstagning.

Karriärplanering

”En gång chef, inte alltid chef”…

Att göra karriärbyte en eller flera gånger i yrkeslivet blir en alltmer naturlig del i ett komplext och snabbrörligt arbetsliv. Istället för att se karriär som en trappa ser vi karriär som en klätterställning där livets olika faser påverkar.

BiVi stöttar som av olika anledningar funderar över ditt nästa karriärsteg. Det kan vara ett val du gör på egen hand eller efter en uppgörelse med din arbetsgivare.

Upplägget följer en strukturerad metod som skräddarsys baserat på dina behov och dina förutsättningar med målet är att verkligen utforska vad som är rätt jobb i rätt tid för just dig. Nyfikenhet och öppenhet att tänka i helt nya banor löper som en röd tråd i programmet. En karriärplanering inleds alltid med en inventering av din nuvarande situation för att med denna grund därefter utforska olika möjligheter. I den inledande delen görs en analys (IPU Insight Talents) där du får hjälp att förstå vad som driver och motiverar dig i syfte att ge både ”jaha” och ”aha” upplevelser för den fortsatta karriärresan.

Exempel på uppdrag

Chef som i samråd med sin chef ville göra ett karriärbyte. Resultatet blev efter ett halvårs program en lyckad förändring och karriärbyte till befattning utan chefsansvar inom helt annat område men i samma organisation.

Foto: Mats Johnsson