Karriär och rekrytering

 

Foto: Mats Johnsson

Executive search och rekryteringsstöd

BiVi har ett stort nätverk och gedigen erfarenhet av rekrytering. Hör av dig när du behöver hjälp med att rekrytera ledare. Beroende på behov åtar sig BiVi hela eller delar av en rekryteringsprocess, från search och annonsering till djupintervjuer och test. Vi åtar oss också second opinion-uppdrag.

Karriärplanering

Karriärplanering är något som blir allt viktigare i ett komplext och snabbrörligt arbetsliv. BiVi tar uppdrag framför allt från företag och organisationer men också från privatpersoner. Upplägget skräddarsys baserat på individens behov och förutsättningar utifrån en strukturerad process.

KONTAKT

BIVI Consulting har sin bas i Malmö men arbetar även i hela södra och mellersta Sverige.

Telefon

+ 46 705 29 30 63

e-mail

birgitta@biviconsulting.se

Adress

BiVi Consulting
Lilla Torg 1
211 34 Malmö