Resultat uppnås genom reflektion och relationer

Foto: Mats Johnsson

Team- och ledningsgruppsutveckling

Effektiva team består av individer som förstår sitt uppdrag, och sina olikheter både professionellt och personligt  och som kan använda sig av dem på ett konstruktivt sätt i vardagen.

BiVi jobbar både med kortare och längre insatser i team och ledningsgrupper. Det kan vara uppstart av en verksamhet med teambuilding för samtliga medarbetare. Det kan vara ett teambuildingsprogram över tid. Det kan vara en ledningsgruppsutvecklingsprocess. Gemensamt vid samtliga uppdrag är att vi arbetar både med individens förståelse av sig själv och sin roll i gruppen och med gruppens förståelse för sitt uppdrag kopplat till företagets/organisationens mål.

Exempel på uppdrag

BiVi kontaktades av en chef som ville ha hjälp att bygga upp sitt team i ett växande företag. De flesta var nya. Endast några medarbetare hade jobbat i verksamheten sedan tidigare.

Vi inledde med personliga analyser med återkoppling i syfte att medarbetarna skulle bli mer medvetna om sina egna drivkrafter och beteendestil, en kunskap som sedan användes och fördjupades i kommande gruppaktiviteter. Vi hade också övningar i gruppdynamik, feedbackträning, teamet utformade också ett samarbetskontrakt som följdes upp och reviderades under programmets gång.

Under processen som löpte under ca 1,5 års period tillkom under hand ytterligare medarbetare som genom utvecklingsarbetet snabbare kom in i sitt arbete och i gruppen.

 

Foto: Mats Johnsson