VARFÖR gör du som du gör? HUR uppfattas du av andra? HUR VÄL LYCKAS DU i det du gör? Du gör en analys i tre delar och vi gör sedan en 2 timmars återkoppling , antingen fysiskt eller digitalt. Resultatet du får med dig är både...

Ju mer du känner dig själv och ju mer din egen bild överensstämmer med omgivningens desto mer genomslag får du i det du gör. Genom att intervjua ett antal nyckelpersoner för just din verksamhet tar vi fram en kortfattad text om dig som blir både en...