ABC – ledarprogram för chefer inom äldreomsorgen
Är du chef inom privat eller offentlig äldreomsorg och chef över chefer eller teamledare? Då är ABC ledarprogram något för dig.

Framtidsbransch i stark förändring

Äldreomsorgen är en framtidsbransch med stora utmaningar. 2030 förväntas var fjärde svensk vara ålderspensionär, samtidigt som äldreomsorgen står inför ett paradigmskifte. Vi får fler kapitalstarka och självständiga pensionärer än tidigare, som i allt högre grad vill påverka innehållet i den vård och service de behöver.

Samtidigt skapar välfärdsteknologin nya tjänster som leder till förändrade arbetssätt inom äldreomsorgen. De arbetsplatser som kan möta pensionärernas krav på omsorg och service i samklang med modern välfärdsteknik, kommer också att ha störst chans att dra till sig de bästa medarbetarna.

Vitalisera din verksamhet

ABC-programmet riktar sig till dig som är erfaren chef, både inom privat och offentlig äldreomsorg. Det ger möjlighet till personlig utveckling och professionell kompetenshöjning för att möta framtidens ledarutmaningar i en framtidsbransch.

Programmet ger dig nya kunskaper, verktyg, strategiska perspektiv och ökad insikt om dig själv som ledare. Du stärker ditt ledarskap för att kunna vitalisera din verksamhet inom äldreomsorgen, både för omsorgstagarens, och för medarbetarnas bästa.

Programmet skapar också ett kraftfullt nätverk, där din hemsituation står i fokus. Det är din egen verklighet som utgör utgångspunkten för reflektion och nytt lärande inom programmet.

ABC – en stark och trygg kombination

ABC står för något som är viktigt och grundläggande, till exempel en väl fungerande äldreomsorg och en väl fungerande arbetsplats. Här står det också för Axel, Birgitta och Christina. Tre erfarna konsulter med gedigna kunskaper om hur det är att vara chef i offentlig sektor och vilka utmaningar som finns i den rollen.

Vi är ett team med lång erfarenhet av ledarskap och kvalitetssäkrad ledarskapsutbildning inom såväl offentlig, som privat sektor. Genom ABC ledarprogram vill vi förmedla de möjligheter som öppnar sig inom äldreomsorgen. Samtidigt får du som erfaren chef, ny kunskap och inspiration i ditt ledarskap som kan göra stor skillnad i människors liv.

Axel Carlberg

Axel är doktor i etik och arbetar med individuell chefsutveckling, ledningsgruppsutveckling och värdegrundsarbete i både offentlig och privat sektor. Han arbetar även för EU som etisk expert. Han ser som sin uppgift att vara en katalysator för mänsklig växt och förbättrade sociala relationer.

Birgitta Viklund

Birgitta är socionom och har haft ledarpositioner i mer än 25 år, bland annat som hälso- och sjukvårdsdirektör och direktör för demokratiutveckling i Region Skåne. Hon har också arbetat på Kommunförbundet Skåne som ansvarig för 90-talets nationella vårdreformer. Birgitta är specialist inom ledarskap på individ-, grupp- och systemnivå och sitter i styrelsen för Svensk Chefsförening.

Christina Nordberg Prah

Christina är civilekonom och har gedigen erfarenhet av chefs- och ledningsfrågor som sträcker sig från eget ledarskap till roller som head-hunter, utbildare och som samtalsstöd till chefer, specialister och ledningsgrupper. Hon är certifierad coach med lång erfarenhet av samtalets kraft som katalysator för utveckling både för individ och verksamhet. Christina drivs av att få både ledare och medarbetare att aktivt medverka i organisationens ledning.

Programmet ökar dina kunskaper inom:

 • Strategisk utveckling
 • Personligt ledarskap
 • Kreativitet
 • Bemötande och kommunikation med fokus på ”kund/omsorgstagare”, deras närstående och medarbetarna
 • Professionellt nätverkande
 • Möjligheter med välfärdsteknologin inom äldreomsorgen

Programmets innehåll

Programmet ger möjligheter att koppla ihop det personliga ledarskapet med ett helhetsperspektiv och ett strategiskt förhållningssätt, samtidigt som deltagarna delar goda exempel och lärdomar från den egna branschen och bygger nätverk för framtiden.

Varje utbildningsgrupp väljer hur den vill fortsätta att stödja varandra efter programmet. Kursledningen kan bistå med stöd även efter programmets avslut.

Varje del har ett tema, ett ämnesinnehåll relaterat till temat och en utblick med ett externt perspektiv på ämnet.

Vi arbetar gemensamt med individuella övningar, gruppövningar och diskussioner. Utgångspunkt är det aktiva lärandet – att ta in och reflektera för att skapa nya synsätt och kunskap att använda i den egna ledarsituationen.

Programmets upplägg

Programmet består av fyra delar, där varje del omfattar två dagar med start kl. 10 dag 1 och avslutning kl. 16 dag 2. Utbildningsgruppen består av cirka 15 deltagare och minst två kursledare som leder processer och övningar.

Ett antal föreläsningar med inspel från omvärlden kompletterar programmet.

Deltagarna skapar en grupp där närhet och utveckling står i centrum.

Programmet syftar till att dela lärdomar och skapa nätverk. Därför är det önskvärt att alla deltar vid samtliga tillfällen.

Innehåll och upplägg för respektive utbildningstillfälle

A. JAG OCH MITT LEDARSKAP

Inblick

Programstart – vem är jag?
Hur vill jag själv ha min omsorg på äldre dagar?
Det personliga ledarskapet – assessment för att stärka självbild och skapa underlag för ledarbeteenden och personlig utveckling
Emotionell intelligens

Utblick

Åldrandets fenomen

B. FRAMTID OCH MÖJLIGHETER

Inblick

Strategiska perspektiv och utmaningar, till exempel demografi, samhällsekonomi och politiska krav, krav på bemötande från både ”kunden”, anhöriga och övrig omvärld, välfärdsteknologi mm.
Hur kan de äldre vara ännu mer i fokus i utformningen av vård och service?
Best practises – att dela kunskap

Utblick

Innovation och forskning i äldrevården

C. INDIVIDUELL, TEAM OCH ORGANISATORISK KOMPETENS

Inblick

Att leda helheter
Leda i komplexitet
Att utveckla starka team
Attrahera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare

Utblick

Hur ska vi förändra och stärka vår egen organisation?

D. VI OCH VÅR BRANSCH

Inblick

Värdegrund och etik
Nätverkande och mötesplatser – att påverka samhället
Att driva förändringar
Lärdomar och avslut

Utblick

Lärdomar och reflektioner kring att vara ett JAG och ett VI i ständig interaktion med sig själv och andra. Exempel på hållbara sätt att arbeta, utveckla, utvecklas och leva.

Praktisk information om programmet
Genomförande

8 dagar uppdelade på 4 tillfällen:

 • 6–7 september, 2018
 • 29–30 november, 2018
 • 23–24 januari, 2019
 • 9–10 april, 2019
Plats

Pensionat Enehall, Båstad

Pris

35 000 SEK. Kostnader för kost och logi liksom moms tillkommer.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Vid avanmälan senare än 1 månad före programstart uttages full avgift såvida ingen annan deltagare ersätter.

Max antal deltagare per utbildningsgrupp är 16 – först till kvarn gäller!

Mer om ABC ledarprogram

Vill du prata med någon av oss om programmet? Här hittar du oss via telefon:

 • Axel 0705-614616
 • Birgitta 0705-293063
 • Christina 0705-356002.

Du kan också kontakta Christina som samordnar frågeställningarna till oss andra inom ABC ledarprogram via hennes mailadress:
christina.nordberg@prah.se

Sista anmälningsdag är 25 juni 2018.
Anmäl dig här
[contact-form-7 404 "Hittades inte"]