VARFÖR gör du som du gör? HUR uppfattas du av andra? HUR VÄL LYCKAS DU i det du gör? Du gör en analys i tre delar och vi gör sedan en 2 timmars återkoppling , antingen fysiskt eller digitalt. Resultatet du får med dig är både...