Ju mer du känner dig själv och ju mer din egen bild överensstämmer med omgivningens desto mer genomslag får du i det du gör. Genom att intervjua ett antal nyckelpersoner för just din verksamhet tar vi fram en kortfattad text om dig som blir både en...