Foto: Mats Johnsson

BiVi Consulting hjälper företag och organisationer, stora som små, med ledningsstöd.

STRATEGISKT LEDNINGSSTÖD

BiVi fungerar som strategiskt ledningsstöd till chefer och ledare i både privat och offentlig verksamhet. Vi erbjuder tjänster på individ-, grupp- och organisationsnivå.

SKRÄDDARSYTT

Varje uppdrag är unikt. Beroende på kundens behov anpassar vi lösningarna efter situationen och skräddarsyr uppdraget. Med BiVi blir du och din organisation mer stabil och framgångsrik i ditt ledarskap.

TEAM AV KONSULTER

BiVi arbetar med utgångspunkt från Birgitta Viklund med hjälp av framstående konsulter. Beroende på uppdragets natur byggs teamet upp av de mest lämpade.

Ramavtal rekrytering

BiVi Consulting har ramavtal för chefsrekrytering i Kristianstad, Lund, Eslöv, Hörby och Burlöv kommuner.

Öppet ledarutvecklingsprogram TRIAD

Hösten 2020 startar två nya grupper. Tid enligt överenskommelse.
Läs mer om TRIAD nedan. För mer information och anmälan: birgitta@biviconsulting.se

 NYHET:  Utforska ditt professionella varumärke

Stämmer bilden av dig själv överens med den som dina medarbetare och samarbetspartners har?

BIVI Consulting  har i samarbete med Progresi utvecklat ett koncept där vi utforskar ditt professionella varumärke.

Kontakta birgitta@biviconsulting.se  för  mer info om upplägg och pris.

KARRIÄR

Executive search och rekryteringsstöd

BiVi har ett stort nätverk och gedigen erfarenhet av rekrytering. Hör av dig när du behöver hjälp med att rekrytera ledare. Beroende på behov åtar sig BiVi hela eller delar av en rekryteringsprocess, från search och annonsering till djupintervjuer och test. Vi åtar oss också second opinion-uppdrag.

Karriärplanering

Karriärplanering är något som blir allt viktigare i ett komplext och snabbrörligt arbetsliv. BiVi tar uppdrag framför allt från företag och organisationer men också från privatpersoner. Upplägget skräddarsys baserat på individens behov och förutsättningar utifrån en strukturerad process.

LEDARSKAP

Individuell ledarutveckling – lär känna ditt bästa jag!

Effektiva ledare är människor som förstår hur de själva fungerar och vad som driver dem. Allt vi gör i programmet handlar om att stärka dig i ditt ledarskap, så du blir ditt bästa jag. Då blir du trovärdig och uppnår större genomslag samtidigt som du hushållar med din energi. Det kommunikativa ledarskapet med träning i reflektion och inlyssnande går som en röd tråd i programmet. Likaså kopplingen mellan dig som ledare, verksamheten du leder och organisationen du är en del av. Allt knyts ihop med enkla och evidensbaserade modeller som du sedan kan använda och ha nytta av på hemmaplan i din ledarroll.

Team- och ledningsgruppsutveckling

Effektiva team består av individer som förstår både sitt uppdrag och sina olikheter och som kan använda sig av dem på ett konstruktivt sätt i vardagen. BiVi jobbar med både kortare och längre insatser i team och ledningsgrupper. Alltid individuellt anpassade och med skräddarsydda verktyg och metoder efter en strukturerad process. Vi arbetar både med individens förståelse för sin roll i gruppen och med gruppens förståelse för sitt eget uppdrag.

Ledarutvecklingsprogram: TRIAD

Vill du utveckla din förmåga att agera strategiskt med både hjärta och hjärna och därmed få ett större genomslag i ditt ledarskap?

Vid sex tillfällen under ett halvår träffas en grupp om tre–fem ledare och tränar kommunikativt ledarskap baserat på ett aktivt lyssnande.

Teori varvas med praktik utifrån en strukturerad metod.

Alla tar med sig egna case, och på så sätt blir utvecklingen kopplad till vardagens utmaningar. I dialog med andra ledare får du nya infallsvinklar och lösningar.

Olikheten från andra branscher tillför en extra dimension med nya perspektiv och ett vidgat nätverk.

För aktuella startdatum för TRIAD, anmälan och mer information kontakta : birgitta@biviconsulting.se

Triad ledarskapsprogram
Christina Nordberg Prah och Birgitta Viklund leder TRIAD.

FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Strategisk analys

Förändringsstöd för organisationer

För att veta vart man ska gå, måste man veta varifrån man kommer. Var står organisationen i dag? Hur uppfattar den sig själv och av omvärlden? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Med en gedigen analys som grund kan sedan förändringsarbetet genomföras mer effektivt.

Förändringar i komplexa system är en utmaning, och för att våga nå dit där både organisationen, gruppen och individen utvecklas krävs en genomtänkt och noggrann strategi.

BiVi har lång erfarenhet av förändringsarbete i stora och små organisationer och kan vara ett ledningsstöd genom delar av eller en hel förändringsprocess.

BiVi använder både intervjuer och fokusgrupper  som analysmetod. Resultat presenteras via muntlig och/eller skriftlig rapport. BiVi  kan också leda processen med att genomföra förändringen.

OM BiVi

Foto: Mats Johnsson

Birgitta Viklund är grundare till BiVi. Hon är utbildad socionom som har haft ledarpositioner i mer än 25 år. Hon är specialist inom ledarskap på individ-, grupp- och systemnivå.

På Region Skåne har hon arbetat som hälso- och sjukvårdsdirektör och som direktör för demokratiutveckling.

Dessförinnan arbetade Birgitta på Kommunförbundet Skåne som ansvarig för 90-talets nationella vårdreformer.

Genom att anlita BiVi får du tillgång till lång erfarenhet av ledarskap.

BiVi har sedan 2013 arbetat med små och stora organisationer inom både privat och offentlig sektor. Genom att arbeta gränsöverskridande mellan olika typer av branscher, mellan privat och offentlig sektor, har BiVi stor erfarenhet av de gemensamma utmaningar som finns i dagens arbetsliv.

Med lust, enkelhet och långsiktighet genomför BiVi uppdragen lyhört och nära kunden, alltid med fokus på kundnytta och resultat.

Om namnet BiVi: Dels är BiVi Birgitta Viklunds initialer. Dels är det – uttalat på engelska – något annat: be we, vi tillsammans. Relationer leder till resultat!

”Birgitta Viklund fångar snabbt sina kunder med sitt engagemang, sin lyhördhet och sitt professionella bemötande. De som anlitar Birgitta får en konsult som generöst bjuder på sig själv och sitt kunnande. Hennes höga energi och närvaro är något som många känner och smittas av. Hennes långa och breda erfarenhet av ledarskap kommer väl till pass i såväl komplexa organisatoriska sammanhang, som i träffsäker rekrytering av chefer och i stöd till chefer, team och ledningsgrupper. Birgitta skapar ett värde som syns, som är hållbart och gör skillnad. Alla skulle ha en Birgitta som en av hennes kunder uttryckte det”.

Utifrån en sammanfattning av intervjuer med ett antal av BiVi/Birgittas kunder genomfört av Progresi AB september 2018.

Det här gör BiVi lite extra bra

Med engagemang, energi, kunskap och ett aktivt lyssnande, utvecklar BiVi individers och gruppers starka sidor. Strategi, kreativitet och problemlösning är något som kännetecknar verksamheten. BiVi representerar en lång erfarenhet av eget ledarskap i både stora och små organisationer, vilket skapar förtroende.

Verktyg

BiVi har lång erfarenhet och en stor verktygslåda att tillgå. Beroende på kundens behov och situation väljer vi olika verktyg. Vi arbetar bl a med Assessio (MAP/Matrigma), IPU (Talent Insights, Trimetrix, EQ), A&D Resources (Hogan/Raven) samt Orangino Work.

Mycket mer än bara pengar

Birgitta Viklund har tillsammans med Anders Lassen-Nielsen och Christina Ståhl skrivit boken Mycket mer än bara pengar. Boken utgår från Birgittas erfarenheter som sjukvårdsdirektör i Ystad-Österlens sjukvårdsdistrikt, Region Skåne, där hon ansvarade för innovationsupphandling av sjukvård (sjukhuset i Simrishamn) vid två tillfällen. I boken beskrivs hur vi framgångsrikt i partnerskap mellan uppdragsgivare och utförare utvecklade och styrde verksamheten med hjälp av ett balanserat styrkort baserat på enkelhet, flexibilitet och ömsesidig nytta.  Boken handlar alltså om hälso- och sjukvårdsstyrning men kan appliceras på i stort sett vilken bransch som helst.

Köp eller ladda ner boken. 

Samarbetspartners

Camilla Sandberg

Camilla & Company AB

camillaocompany.se

Carola Hällgren

Progresi Assessment & Development AB
progresi.se

Katinka Kubenka

Insight Consulting
insightcon.se

Christina Nordberg-Prah

Christina Nordberg-Prah konsult
christinanordberg.se

Sagt om BiVi

KONTAKT

BIVI Consulting har sin bas i Malmö men arbetar även i hela södra och mellersta Sverige.

Telefon

+ 46 705 29 30 63

e-mail

birgitta@biviconsulting.se

Adress

BiVi Consulting
Lilla Torg 1
211 34 Malmö