Foto: Mats Johnsson

BiVi Consulting hjälper företag och organisationer, stora som små, med ledningsstöd.

STRATEGISKT LEDNINGSSTÖD

BiVi erbjuder ledningsstöd till chefer och ledare i både privat och offentlig verksamhet. Vi erbjuder tjänster på individ-, grupp- och organisationsnivå. BiVi erbjuder även Executive Search, rekryteringsstöd och karriärplanering.

SKRÄDDARSYTT

Varje uppdrag är unikt. Beroende på kundens behov anpassar vi lösningarna efter situationen och skräddarsyr uppdraget. Med BiVi blir du och din organisation mer stabil och framgångsrik.

ETT TEAM AV KONSULTER

BiVi arbetar nätverksbaserat i ett konsultteam vilket skapar förtroende. Varje konsult är specialist inom ett specifikt område. Beroende på uppdraget byggs teamet upp av de mest lämpade.

Vårt program TRIAD är för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap tillsammans med kollegor från andra branscher! Där ledarskapet och inte verksamheten du leder står i fokus.

Sagt om BIVI